ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Heater)

เครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Heater)

เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solarcell)

เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solarcell)

เครื่องผลิตน้ำร้อนจากปั้มความร้อน (Heat Pump)

เครื่องผลิตน้ำร้อนจากปั้มความร้อน (Heat Pump)

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Green House)

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Green House)

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน

world
 

บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราคือองค์กร ที่มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งออกแบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา บริการให้คำปรึกษา รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านพลังงาน