ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Heater Water)

เครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Heater Water)

เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solarcell)

เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solarcell)

เครื่องผลิตน้ำร้อนจากปั้มความร้อน (Heat Pump)

เครื่องผลิตน้ำร้อนจากปั้มความร้อน (Heat Pump)

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน

world
 

บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราคือองค์กร ที่มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งออกแบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา บริการให้คำปรึกษา รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านพลังงาน